Misverstanden over huidaandoeningen door ongezond leven

Onderzoek, Overige
Misverstanden over huidaandoeningen door ongezond leven
Marjolein Leenarts
Marjolein Leenarts, Dermatoloog

Om de zoveel tijd zijn ze onderwerp van gesprek: aannames over het effect van een ongezonde levensstijl op de huid. Voor dermatoloog Marjolein Leenarts was het belangrijk om hier onderzoek naar te doen. Het onderzoek wijst namelijk uit dat er nog veel misvattingen bestaan over het effect van ongezond leven op de huid. Dat maakt het voor mensen moeilijker om in te schatten of ze met hun gedrag wel of geen schade berokkenen. Er werkten meer dan 1000 Nederlanders mee aan het onderzoek.

De grootste misvatting

Uit het onderzoek is gebleken dat er veel onwetendheid bestaat over het effect van een ongezonde levensstijl op de huid. Ook over wat overmatig alcoholgebruik met het uiterlijk van de neus zou doen. Bijna de helft van de Nederlanders (49%) denkt namelijk dat je van overmatig alcoholgebruik een rode neus krijgt. En dat is onterecht.

rode neus, drankneus, rosacea, Rhinophyma

Met een rode ‘drankneus’ wordt eigenlijk een vorm van rosacea bedoeld, namelijk Rhinophyma. Rosacea is een chronische huidziekte, die iedereen kan krijgen. Ook zonder ooit een druppel alcohol te hebben gedronken. “Wel is het zo dat als je oppervlakkig gelegen rode adertjes op je wangen of neus hebt, deze door alcohol wat kunnen verwijden en er dus wel extra roodheid ontstaat. Maar deze roodheid is slechts van tijdelijke aard”, zegt Marjolein Leenarts.

Deze aanname kan ontzettend vervelende consequenties hebben voor mensen met rosacea. Het komt voor dat zij worden aangesproken op vermeend alcoholgebruik terwijl dat dus juist helemaal niet aan de orde hoeft te zijn. 

Droge huid en rode wangen

Heeft alcohol dan echt geen effect op de huid? Als je af en toe een wijntje of biertje drinkt, is er niet veel aan de hand. Alcohol heeft echter altijd wel een uitdrogend effect. De huid kan daardoor op den duur wel wat droger en doffer gaan ogen, een droge huid dus. Sommige mensen krijgen wel rode wangen van alcohol, maar deze roodheid verdwijnt in de praktijk altijd weer snel. Wetenschappelijk is er vooralsnog geen relatie tussen alcohol en het ontstaan van huidziektes zoals acne, eczeem of huidkanker aangetoond. Het effect op de huid en de rest van het lichaam bij overmatig alcoholgebruik is anders. Gelukkig is dat echter voor de meeste mensen niet van toepassing.

Effect van roken op de huid

Over roken gaan ook allerlei verhalen rond. “Wat mij vooral zo verbaast is dat mensen, ondanks alle waarschuwingen, überhaupt nog beginnen of doorgaan met roken” vertelt dermatoloog Leenarts. Het klopt dat roken veel invloed heeft op het uiterlijk van de huid. “Roken versnelt het verouderingsproces van de huid. De nicotine in sigarettenrook zorgt er namelijk voor dat de bloedvaatjes in de huid vernauwen. Hierdoor krijgt de huid onvoldoende zuurstof en voedingsstoffen aangeleverd. Ook is er een negatief effect van de chemicaliën in sigaretten op elastine en collageen in de huid. Elastine en collageen zijn belangrijk voor de stevigheid en elasticiteit van de huid”.

De gevolgen van roken voor de huid kwamen ook al aan bod in een eerdere blogpost van mijn hand. 

Onwetendheid

Onder jongvolwassenen (18-19 jarigen) bestaat de grootste onwetendheid over de effecten van roken op de huid. Bijna 40 procent (38%) van de jongere respondenten denkt dat roken en rimpels niets met elkaar van doen hebben, terwijl dat percentage onder dertigers op 14% ligt. 

Bijzonder is dat oudere respondenten vervolgens weer vaker van mening zijn dat er geen relatie bestaat tussen roken en rimpels. Een kwart van de zestigers geeft aan dat je geen rimpels van roken krijgt. Onder de 70-plussers ligt dat percentage zelfs op 31%.

Verschil tussen man en vrouw

Uit het onderzoek van Leenarts blijkt dat bijna een kwart van de mannen (23%) denkt dat je helemaal geen rimpels van roken krijgt. Onder vrouwen ligt dat percentage een stuk lager: 15 procent is van mening dat je geen rimpels door roken krijgt.

Roken en antirimpelcrèmes

Vrouwen, en tegenwoordig ook mannen, geven ontzettend veel geld uit aan antirimpelcrèmes. Ze hopen hiermee rimpels te voorkomen of als rimpels al verschijnen, ze ‘weg te smeren’. “Het vreemde is dat men tegelijkertijd stug door blijft roken. Hoe mooi zou het zijn als het verband tussen roken en rimpels zo alom bekend is, dat dit een reden is om nooit te beginnen of om nu echt direct te stoppen met roken. Daarvan profiteert dan niet alleen je huid maar eigenlijk natuurlijk je hele lichaam! En het scheelt je bakken met geld”, concludeert Leenarts.

Voeding en de huid

Een laatste onderwerp waar veel mythes over bestaan, is het effect van voeding op de huid. Vandaar dat er naar dit specifieke onderwerp momenteel veel wetenschappelijk onderzoek loopt. De onderzoeksvragen die Marjolein Leenarts graag over voeding had willen stellen, zullen dus nog even op de plank moeten blijven liggen. Wordt vervolgd…