Drs Leenarts respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website. Persoonsgegevens van gebruikers van de producten en diensten worden zorgvuldig behandeld en beveiligd.

Om je te kunnen informeren over hoe Drs Leenarts met persoonsgegevens omgaat, is deze privacyverklaring opgesteld. Heb je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

1.     Over ons

Wat leuk dat je onze website bezoekt! Heb je vragen over deze privacyverklaring of wil je een verzoek indienen met betrekking tot jouw rechten, dan kun je ons via onderstaande gegevens bereiken.

Drs Leenarts BV
KvK: 57237689
E-mailadres: [email protected]

2.     Persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens verwerken we

a)     Naam
b)     E-mailadres
c)     Adres
d)     Telefoonnummer
e)     Betaalgegevens

We hebben bovenstaande persoonsgegevens van jouzelf verkregen of in openbare registers, zoals het handelsregister van de KvK of andere openbare bronnen verkregen.

Bijzondere persoonsgegevens

Het kan voorkomen dat wij bijzondere persoonsgegevens verwerken, namelijk medische gegevens. Deze verwerken wij alleen in het geval dat jij deze informatie zelf aan ons hebt verstrekt.

3.     Doeleinden

Om deze redenen verwerken we de persoonsgegevens

We verwerken je persoonsgegevens alleen wanneer we dat van de wet mogen en voor de doeleinden die we hieronder hebben beschreven.

Account

Heb je een account aangemaakt in onze webshop om vaker bij ons te kunnen bestellen, dan blijft dit account bestaan zolang jij wil. Je kunt zelf jouw account opheffen. Maak je geen gebruik meer van jouw account, dan verwijderen we deze 8 jaar na je laatste bestelling.

Webshop

Koop je iets in onze webshop, dan slaan we je gegevens op om de betaling mogelijk te maken en om de producten naar je te kunnen versturen. Vanwege onze administratieplicht bewaren we deze gegevens 8 jaar. Bovendien bewaren we de gegevens van de bestelling ook om vragen over de bestelling of de conformiteit van producten te kunnen beantwoorden en te kunnen controleren of jij de kopende partij bent geweest.

Bij betaling zullen we bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. We bewaren facturen en betaalgegevens 8 jaar.

Vragen en overig contact

Wanneer jij ons een vraag stuurt of informatie bij ons opvraagt zullen wij je naam en e-mailadres verwerken, zodat wij je van een reactie kunnen voorzien. Hierbij hebben wij een gerechtvaardigd belang. Omdat wij graag nog een tijdje zou willen terugzien met wie wij contact gehad hebben, bewaren wij deze contactgegevens tot 1 jaar na ons laatste contactmoment.

Medische gegevens

Wij geven geen persoonlijke consulten. Wij vragen dus geen medische gegevens. Neem voor vragen over huidproblemen dan ook contact op met je huisarts of dermatoloog.

Wanneer je er toch voor kiest om ons medische informatie aan ons toe te sturen, geef je ons uitdrukkelijke toestemming om deze gegevens te verwerken. Wij zullen deze informatie alleen gebruiken om je te verwijzen naar een huisarts of dermatoloog en zullen deze daarna binnen 1 maand verwijderen.

Recensie

Wanneer je besluit een recensie te schrijven, kun je zelf kiezen of jij je naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht deze niet te publiceren.

Wanneer wij een recensie publiceren, laten wij deze in principe oneindig staan, tenzij de pagina verdwijnt of wanneer jij een verwijderingsverzoek bij ons indient. Met het indienen van een recensie geef je ons toestemming om deze recensies over onze producten te laten zien.

Nieuwsbrief

We versturen je graag een nieuwsbrief, omdat je klant bij ons bent of omdat je daar jezelf voor hebt ingeschreven. We verwerken daarom je naam en e-mailadres om jou informatie en nieuws te kunnen sturen. We bieden onder elke nieuwbrief de mogelijkheid aan om je uit te schrijven. We bewaren je gegevens voor dit doeleinde, totdat jij je hebt uitgeschreven.

Cookies

Via deze website worden cookies geplaatst. Meer hierover vind je onder punt 7

Gerechtvaardigd belang

We hebben een gerechtvaardigd belang om je persoonsgegevens te verwerken voor een aantal van de bovengenoemde doeleinden. We hebben daarbij een afweging gemaakt tussen jouw privacybelang en onze belangen. Zo kijken wij naar de aankopen die je bij ons geplaatst hebt, om je in de toekomst betere aanbiedingen en advertenties te doen toekomen. Bovendien gebruiken we gegevens over het gebruik van onze website en de feedback die we krijgen van onze bezoekers gebruiken we om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren

4.     Doorgifte

Ontvangers van persoonsgegevens

We delen jouw gegevens met de volgende derden, waaronder onze verwerkers:

-Diensten voor orderverwerking
-Betaaldiensten
-Bezorgdiensten
-Nieuwsbriefdienst

We maken alleen maar gebruik van Nederlandse dienstverleners voor het verwerken en verzenden van je bestelling, dus maak je geen zorgen, je gegevens worden niet met bedrijven in het buitenland gedeeld.

Wij verkopen je gegevens niet

Dokter Leenarts zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van je bestelling. Hieronder valt ook TradeTracker, een netwerk dat onze producten promoot en voor elke verkoop die daaruit volgt een vergoeding krijgt. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

5.     Jouw rechten

We informeren je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via [email protected].

Inzage, rectificatie en wissing

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van je verwerken en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking

Je hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, we jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.

Recht op bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zullen we jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

Gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je ons toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken

Hebben we je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten

Heb je klachten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

6.     Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

7.     Cookies

8.     Wijzigingen

Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een andere werkwijze zijn gaan hanteren. We zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zullen we de wijzigingen ook direct met jou communiceren.